Kerncijfers beroepsziekten 2021

In 2020 zijn 77 beroepsziekten van de huid gemeld. De incidentie bedroeg 2 per 100.000 werknemersjaren. Met ruim 80% betreft het merendeel van de meldingen een allergisch en/of irritatief contacteczeem. Allergieën voor handschoenen (rubber), handenalcohol en conserveermiddelen zijn afgelopen jaar het meest gemeld. Dit blijkt uit "Kerncijfers beroepsziekten 2021" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Werkgerelateerde huidaandoeningen 2021.

Casus 7 Chirurg met handeczeem kan toch blijven werken


Een getalenteerde, jonge chirurg zag haar opleiding in rook opgaan omdat ze last kreeg van handeczeem. Via de bedrijfsarts kwam ze in contact met klinisch arbeidsgeneeskundige Jan Bakker en dermato-allergoloog en arbeidsdermatoloog Thomas Rustemeyer, beiden verbonden aan Amsterdam UMC. Dankzij een combinatie van medisch onderzoek, werkplekbezoek en overleg staat de chirurg weer aan de operatietafel. 'Door ons te verdiepen in haar werk- en thuissituatie helpen we om herhaling te voorkomen.' Lees verder op arboportaal.nl

Verhuizing van het arbeidsdermatologisch centrum van VUmc naar AMC

Met ingang van 24 januari 2019 is het arbeidsdermatologisch centrum van VUmc naar AMC verhuisd in het kader van de Alliantie Amsterdam UMC. Wij zijn bereikbaar via het email adres allergiepoli@amc.nl en telefoonnummer 5667792. Qua werkwijze, doelstellingen en bezetting is niets veranderd en u blijft van harte welkom !