Overslaan en naar de inhoud gaan

Beroepsziekten in cijfers 2024

Beroepsziekten in cijfers 2024

In 2023 zijn 53 meldingen gedaan van beroepsziekten van de huid. De incidentie bedroeg 2 per 100.000 werknemersjaren. De meeste meldingen betroffen een contacteczeem. Dit kan veroorzaakt zijn door een allergie voor en/of irritatie door een stof op de werkvloer. De meldingen kwamen vanuit diverse sectoren; metaal, bouw, gezondheidszorg, kappers, industrie, schoonmaak, bakker, groenvoorziening, kassenteelt en zwembaden. Om bedrijfsartsen te helpen met het diagnosticeren van beroepsziekten maakt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) registratierichtlijnen. In 2023 is de registratierichtlijn voor contacteczeem geüpdatet. Recent onderzoek in een universitair ziekenhuis toont aan dat gezondheidszorgmedewerkers vaker contacteczeem hebben dan gemiddeld in Nederland. Literatuuronderzoek vond hetzelfde voor kappers. Kappers hebben daarbij een vijfmaal verhoogd risico om positief te testen op chemicaliën in kappersproducten. Het blijkt dat de veiligheidsnormen voor deze producten gebaseerd zijn op blootstelling aan de consument en niet voor werkgerelateerde blootstelling.

Beroepsziekten in cijfers 2024

Beroepsziekten in cijfers 2024 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Public and Occupational Health, Amsterdam UMC. Het doel is een overzicht te geven van het vóórkomen van beroepsziekten in Nederland in 2023 en de verdeling hiervan binnen sectoren en beroepen.