Overslaan en naar de inhoud gaan

Gepoolde allergie testdata met Europese connecties

Informatie over de frequentie waarin reacties op bepaalde allergenen voorkomen kan behulpzaam zijn bij het onderkennen dat een bepaald allergen belangrijk wordt in een bepaalde populatie: vroege signalering. Koppelingsmogelijkheden tussen de bestaande databanken van beide subcentra is daarvoor noodzakelijk. De systemen dienen hiervoor zodanig aangepast te worden dat ook uitwisselingen met vergelijkbare internationale databestanden kan plaatshebben. Een project om op die manier met de meest vooraanstaande klinieken in Europa te communiceren is in een vergevorderd stadium.