Overslaan en naar de inhoud gaan

Allergieen zijn altijd belastend en soms levensbedreigend

Allergieën in Nederland komen steeds vaker voor. Niet iedereen met een allergie loopt acuut levensgevaar, maar vaak is het knap lastig om te leven met een allergie. Op vrijdag 13 maart sprak hij zijn oratie uit als hoogleraar leerstoel dermato-allergologie en arbeidsdermatologie bij VUmc.

Titel oratie: De onderste steen boven. "Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen", J.W. von Goethe, Faust I, Nacht, vs, 601

Ook krijgen bepaalde beroepen als kapsters en bouwvakkers meer te maken met dermatologische klachten. Dermatoloog Thomas Rustemeyer richt zich op onderzoek naar en behandeling van deze klachten. Steeds meer mensen in Nederland hebben last van allergieën. Zo heeft meer dan een kwart van de Nederlanders een slijmvliesallergie en meer dan een vijfde tenminste één contactallergie. Allergische reacties beperken het dagelijkse leven. De meest dramatische vorm is de allergische shock, waarbij iemand in acuut levensgevaar komt. Rustemeyer: “Ik heb vis-allergische patiënten gehad die in shock raakten als ze langs een viskraam liepen, alleen door de geur van vis.’’

Unieke poli allergie voor insuline
Rustemeyer heeft speciale aandacht voor ongewenste reacties op geneesmiddelen, in het bijzonder voor insuline. “Helaas ontwikkelen sommige diabetespatiënten een allergie voor insuline, terwijl ze dit geneesmiddel juist nodig hebben. In VUmc hebben we een in de wereld unieke hyposensibilisatiebehandeling ontwikkeld, waarmee de allergische klachten in belangrijke mate kunnen worden verholpen. Hierbij laten we de patiënt ’wennen’ aan een insuline door het eerst sterk verdund toe te dienen en dan geleidelijk in concentratie en hoeveelheid op te voeren.’

Hoge ziektelast
Rustemeyer houdt zich ook bezig met onderzoek en behandeling van arbeidsdermatologie. Hier gaat het om dermatologische klachten door het werken met bepaalde stoffen én de invloed van huidziektes op de werkprestaties. De meeste arbeidsdermatosen zijn contacteczemen. Voor deze mensen is de ziektelast erg hoog. Maar omdat ze niet zo vaak uitvallen op het werk wordt dit onderschat. Ze blijven doorwerken en wennen eigenlijk aan het feit dat ze door hun werk huidklachten krijgen. “We gaan op de werkplek onderzoek doen naar de oorzaak van dermatologische klachten. Dit brengt ons dichterbij ons doel van personalized medicine: het beschermen van mensen die het nodig hebben op een voor hun werkzame manier.