Melding en registratiesystemen van werkgerelateerde huidaandoeningen en beroepsziekten

Nationale registratie beroepsziekten
Gegevens over het voorkomen van beroepsdermatosen in Nederland zijn zeer onvolledig. Inventarisatie van het voorkomen van arbeidsgerelateerde huidaandoeningen is daarom door middel van dermatologische peilstations in het land in samenwerking met het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB) opgezet. Dit levert informatie op over in welke beroepsgroepen de risico's om huidafwijkingen op te lopen groot zijn. Hoewel epidemiologisch gezien deze methode manco's heeft, blijkt uit engelse ervaring met dit systeem dat het waardevolle gegevens oplevert. Jaarlijks rapporteert het NCvB hierover in het Signaleringsrapport aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

ArbeidsdermatosenSurveillance
Het ArbeidsDermatosen Surveillance project is een gezamenlijk registratieproject van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en het Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen (NECOD). In dit project meldt een twintigtal dermatologen verspreid over Nederland met behulp van een meldingskaart maandelijks nieuwe gevallen van beroepshuidaandoeningen