Kerncijfers beroepsziekten 2021

In 2020 zijn 77 beroepsziekten van de huid gemeld. De incidentie bedroeg 2 per 100.000 werknemersjaren. Met ruim 80% betreft het merendeel van de meldingen een allergisch en/of irritatief contacteczeem. Allergieën voor handschoenen (rubber), handenalcohol en conserveermiddelen zijn afgelopen jaar het meest gemeld. Dit blijkt uit "Kerncijfers beroepsziekten 2021" van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Werkgerelateerde huidaandoeningen 2021.

De NVAB richtlijn ‘Contacteczeem: preventie, behandeling en begeleiding door de bedrijfsarts’ uit 2006 is geüpdatet. Het accent hierbij ligt op de implementatie van de richtlijn door bedrijfsartsen. In 2020 is het Academisch Kenniscentrum Klinische Arbeidsgeneeskunde Long- en Huidaandoeningen opgericht in het Amsterdam UMC. Hiervan maken de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA), het ArbeidsDermatologisch centrum (ADC), longziekten Amsterdam UMC en het Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL) deel uit.