Casus 7 Chirurg met handeczeem kan toch blijven werken


Een getalenteerde, jonge chirurg zag haar opleiding in rook opgaan omdat ze last kreeg van handeczeem. Via de bedrijfsarts kwam ze in contact met klinisch arbeidsgeneeskundige Jan Bakker en dermato-allergoloog en arbeidsdermatoloog Thomas Rustemeyer, beiden verbonden aan Amsterdam UMC. Dankzij een combinatie van medisch onderzoek, werkplekbezoek en overleg staat de chirurg weer aan de operatietafel. 'Door ons te verdiepen in haar werk- en thuissituatie helpen we om herhaling te voorkomen.' Lees verder op arboportaal.nl

Verhuizing van het arbeidsdermatologisch centrum van VUmc naar AMC

Met ingang van 24 januari 2019 is het arbeidsdermatologisch centrum van VUmc naar AMC verhuisd in het kader van de Alliantie Amsterdam UMC. Wij zijn bereikbaar via het email adres allergiepoli@amc.nl en telefoonnummer 5667792. Qua werkwijze, doelstellingen en bezetting is niets veranderd en u blijft van harte welkom !

Werkgerelateerde huidaandoeningen 2018

Het aantal gemelde beroepshuidaandoeningen is gehalveerd; van 215 in 2016 naar 103 in 2017. Dit is met 2% van alle meldingen het laagste aantal van de laatste vijf jaar. Deels valt dat te verklaren door het wegvallen van de collectieve meldingen uit de bouw. De daling met 34% van nietbouwmeldingen wordt met name veroorzaakt door substantieel minder meldingen van huidinfecties (met name scabiës) en een daling van de meldingen van huidkanker.