Verhuizing van het arbeidsdermatologisch centrum van VUmc naar AMC

Met ingang van 24 januari 2019 is het arbeidsdermatologisch centrum van VUmc naar AMC verhuisd in het kader van de Alliantie Amsterdam UMC. Wij zijn bereikbaar via het email adres allergiepoli@amc.nl en telefoonnummer 5667792, 5662544. Qua werkwijze, doelstellingen en bezetting is niets veranderd en u blijft van harte welkom !

Werkgerelateerde huidaandoeningen 2018

Het aantal gemelde beroepshuidaandoeningen is gehalveerd; van 215 in 2016 naar 103 in 2017. Dit is met 2% van alle meldingen het laagste aantal van de laatste vijf jaar. Deels valt dat te verklaren door het wegvallen van de collectieve meldingen uit de bouw. De daling met 34% van nietbouwmeldingen wordt met name veroorzaakt door substantieel minder meldingen van huidinfecties (met name scabiës) en een daling van de meldingen van huidkanker.

Special Issue JEADV: Occupational skin diseases in Europe: In need of standards for patient care and preventive measures

Occupational skin diseases (OSD), mainly irritant and allergiccontact dermatitis, have so far attracted relatively little attentionin the global and national agendas for prevention of occupa-tional diseases (OD). Yet OSD are amongst the most commonoccupational diseases in Europe and in many other countriesaround the Globe. (onlinelibrary.wiley.com)