Beroepsziekten in Cijfers 2014 sticky icon

Beroepsziekten in cijfers 2012In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ‘Beroepsziekten in Cijfers 2014’ opgesteld. Het doel van het rapport is een overzicht te geven van het aantal en de aard van beroepsziekten en de verspreiding binnen sectoren en beroepen in Nederland in 2013. Arbeidsdermatosen blijven ook nu belangrijk!

ADS Nieuwsbrief augustus 2014 sticky icon

Het is ons een genoegen u in deze Nieuwsbrief de resultaten over 2013 en de vier voorafgaande jaren te kunnen presenteren. Deze meldingscijfers van arbeidsgebonden huidaandoeningen door dermatologen in Nederland vormen samen met de wettelijk verplichte melding van beroepsdermatosen door bedrijfsartsen naast literatuurrecherches over internationale ontwikkelingen al meer dan 12 jaar het fundament voor de jaarlijkse rapportage door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC aan het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschappen over arbeidsdermatosen in Nederland.

Kerncijfers beroepziekten NCvB 2013

Kerncijfers beroepziekten 2013 is opgesteld door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) / Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gepresteerd worden de arbeidsdermatosen.
 

Helpdesk NECOD

Jaarlijks worden een kleine duizend vragen gesteld aan het NCvB. Inmiddels (oktober 2014) samen bijna 7000. De vragen over arbeidsdermatologie worden beantwoord door de consulent van het Arbeidsdermatologisch Centrum VUmc. Ook de necod helpdesk wordt door het ADC VUmc beantwoord.

Registratierichtlijn: Werkgebonden Huidmaligniteiten

In 2012 is een nieuwe registratierichtlijn van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten AMC met bijbehorende achtergronddocument gereed gekomen voor bedrijfsartsen. Deze documenten moeten het voor de bedrijfsarts gemakkelijker maken om te beoordelen of huidkanker bij medewerkers (of ex medewerkers!) gerelateerd is aan hun huidige of voormalige werk.

Richtlijnen en achtergronddocumenten: Werkgebonden Huidmaligniteiten

Contacteczeem

Wat is contacteczeem ?  

Eczeem is een vaak jeukende, steriele ontsteking van de huid met overwegend een polymorf klinisch beeld (tal van afwijkingen tegelijkertijd).

Test handeczeem

Wanneer is er sprake van 'gewone' jeuk aan de handen en wanneer is het handeczeem? En komen deze klachten door het werk?

De belangrijkste 2 M2

In Duitsland hingen vorig jaar overal posters met een prikkelende vraag over de belangrijkste twee vierkante meters in je leven. Het betroffen een op jongeren gerichte campagne om de bewustwording over het belang van de huid en vermindering van handeczeem door het werk te bevorderen. In het kader van deze campagne troffen overheid en instellingen een pakket aan maatregelen. Er waren speciale lespakketten ontwikkeld voor het leerlingenwezen van onder andere kappers, verpleegkundigen en metaalbewerkers, sommige allergenen werden verboden en het vroeg opsporen en behandelen van beroepseczeem gestimuleerd. 

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten