Literatuur

Hiernaast staat een aantal voor het vakgebied relevante boeken en tijdschriften.