Arbeids Dermatologisch Centrum VUmc Amsterdam

Het ADC-VUmc, hoofd prof. dr. Thomas Rustemeyer, hoogleraar dermato-allergologie en arbeidsdermatologie, is gespecialiseerd in de diagnostiek en de begeleiding van patiënten  met werkgerelateerde huid-en slijmvliesproblematiek. Het centrum heeft uitgebreide expertise op diverse gebieden en branches, variërend van land- en tuinbouw, voedingssector, bouw, metaalbewerking, verven,  kunststoffen, zwembaden (www.zwembadpoli.nl) tot sick building en multiple chemical sensitivity!

Verwijzen naar de Polikliniek Mens en Arbeid (PMA)