Werkgerelateerde huidaandoeningen 2018

Het aantal gemelde beroepshuidaandoeningen is gehalveerd; van 215 in 2016 naar 103 in 2017. Dit is met 2% van alle meldingen het laagste aantal van de laatste vijf jaar. Deels valt dat te verklaren door het wegvallen van de collectieve meldingen uit de bouw. De daling met 34% van nietbouwmeldingen wordt met name veroorzaakt door substantieel minder meldingen van huidinfecties (met name scabiës) en een daling van de meldingen van huidkanker.

Contacteczeem blijft de meest gemelde arbeidsdermatose. Beroepen in de tandheelkundige zorg blijken voor de huid nog steeds zeer risicovol. Nieuwe ontwikkelingen gaan hier niet parallel met aandacht voor allergologie en toxicologie. Structurele aandacht voor werkgebonden huidkanker door UV-straling lijkt in Nederland nauwelijks van de grond te komen, ondanks Europese initiatieven en recente Duitse wetgeving. Isothiazolinonen zijn verantwoordelijk voor een hoog voorkomen van allergisch contacteczeem in Europa.

Beroepsziekten in cijfers 2018 huidaandoeningen