Beroepsgebonden huidaandoeningen 2016

In 2015 worden 234 arbeidsdermatosen gemeld. Contacteczeem, vooral irritatief van aard, blijft de meest gemelde beroepshuidaandoening (71%). De meeste meldingen komen uit de bouw, gevolgd door de gezondheidszorg waar het aantal meldingen stijgt ten opzichte van 2014